Agro- Advisories for the month of November

 

•       ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1500ppm @ 600ml / ଏକର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ | ପରେ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ପିନୋସାଡ୍ 45% SC @ 70ml / ଏକର ଏବଂ ଥିଓଡିକାର୍ବ @ 300g / ଏକର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

 

        ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଏବଂ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫସଲରେ  ଜୋଉଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ @ 5 ମି.ଲି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

 

        ଯେହେତୁ ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ମାଛ ମାନଙ୍କୁ “EUS” ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ତେଣୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଭାବରେ CIFAX @ 400 ମିଲି କୁ 40 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ 1ଏକର ଜଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି |

 

        ଆଖୁ ଫସଲରେ କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରିବାକୁ, ଫିପ୍ରୋନିଲ୍ 5Sc @ 2ml/1l କିମ୍ବା 4.9CS ଲାମ୍ବଡା ସାଇହଲୋଥ୍ରୀନ @ 1ml/1l ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |

 

        ଶୀତଦିନେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖଣିଜ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଲୁଣ, ଗହମ, ଗୁଡ ଇତ୍ୟାଦି ଦୈନିକ ରାସନରେ @ 10% -20% ହିସାବରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ |